Comarch medNote

Druk offsetowy (poligrafia)

Druk offsetowy charakteryzuje się tym, że koszty pojedynczego arkusza druku są bardzo małe. Z drugiej strony jednak, duże są koszty uruchomienia produkcji. Trzeba zrobić blachy do każdego koloru oddzielnie, narządzić maszynę, zadać farbę. Dlatego opłacalność druku offsetowego zaczyna się w momencie, kiedy można je zmniejszyć poprzez rozłożenie na ilość wydruków.

Druk offsetowy jest przemysłową odmianą druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukarskiej na podłoże za pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą. Są dwa rodzaje druku offsetowego: arkuszowy i rolowy (zwojowy), stosowany jest do druku wysokonakładowego (gazety, magazyny, książki telefoniczne). Arkuszowy druk offsetowy polega na przenoszeniu na arkusz (papieru, kartonu itp.) farby offsetowej o dużym współczynniku lepkości, a następnie utrwalaniu jej poprzez wsiąkanie i polimeryzację, a w przypadku farb UV przez polimeryzację zainicjowaną promieniami ultrafioletowymi. Zwojowy druk offsetowy polega na przenoszeniu farby na wstęgę w dwa sposoby - na gorąco (farba utrwalana jest poprzez wsiąkanie w papier i odparowanie w wysokich temperaturach) oraz na zimno (farba utrwalana jest tylko przez wsiąkanie w papier).