Comarch medNote

Druk samokopiujący

Papier samokopiujący służy do jednoczesnego wypisywania oryginału z kopią. Na kartce oryginału pisze się naciskając mechanicznie na jej powierzchnię, np. za pomocą długopisu, maszyny do pisania, drukarki igłowej. Dzięki temu naciskowi na kartce kopii tworzona jest kopia oryginału.

Na wierzchniej stronie kartki-kopii umieszczana jest warstwa substancji chemicznej. Kartka-oryginał od strony spodniej pokryta jest warstwą zawierającą mikrokapsułki z substancją chemiczną. Podczas mechanicznego nacisku, występującego podczas pisania na oryginale, pękają mikrokapsułki i uwalnia się substancja chemiczna. Zachodzi reakcja między uwolnioną substancją a warstwą chemiczną kartki-kopii, w wyniku czego powstaje związek, będący zarazem barwnikiem.