Comarch medNote

Jak pobrać numery recept?

1. Wchodzimy na stronę NFZ Białystok http://www.nfz-bialystok.pl/

2. Klikamy w link - System Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL)

3. Uwaga! W trakcie logowania do systemu należy zwrócić uwagę na wielkość liter występujących w haśle. Jeżeli operator wprowadzi prawidłowy ciąg znaków określający PIN/hasło, ale wielkość znaków będzie nieprawidłowa, dostęp do systemu będzie niemożliwy.
Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła dla określonego PINu spowoduje zablokowanie konta.

Po zalogowaniu się do Systemu Numerowania Recept Lekarskich powinno wyświetlić się okno powitalne aplikacji.

4. Pierwsze uruchomienie obszaru recept wyświetli puste okno tabeli. Jedyną dostępną funkcją systemu będzie Przydzielenie nowych numerów recept. Przykładowe okno poniżej.

5. Wybranie opcji Przydział nowych numerów recept pozwala na rezerwację nowych zakresów recept dla lekarza. Rezerwacja odbywa się na odgórnie ustalone wielkości zakresów recept, a dozwolone wartości znajdują się w polu Podaj liczbę recept.

6. Z podanej listy należy wskazać odpowiednią liczbę recept, a następnie wybrać przycisk Zatwierdź.
Po dokonaniu rezerwacji i zatwierdzeniu danych ulega zmianie główne okno obszaru Recept.

7. Należy wybrać link Pobieranie recept.

8. Z okna powyżej, należy wybrać Pobierz plik XMZ(XML) i zapisać go na komputerze.
Plik ten zawiera takie dane jak: (nazwisko i imię lekarza, ilość recept, numery recept).

9. Ten plik należy przesłać na nasz adres e-mail: bwasc1@bwasc.pl

W mailu należy podać: Na kogo wystawić FAKTURĘ VAT, sposób dostarczenia recept (odbiór osobisty, przesyłka pocztowa lub kurierska).

Ze względu na to, iż są to druki ścisłego zarachowania przesyłka będzie wysłana za potwierdzeniem odbioru, chyba że zamawiający inaczej to określi.

Jeżeli nie jest możliwe jest zapisanie powyższego pliku na dysku, należy wydrukować zamówienie do drukarni i przesłać je faxem (085 742-13-00) lub listownie na nasz adres, ewentualnie dostarczyć osobiście.

W razie dalszych wątpliwości można skorzystać z porad NFZ:

   Instrukcje obsługi Systemu Numerowania Recept Lekarskich