Comarch medNote

Usługi IT

  Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową od podstaw systemów informatycznych w placówkach służby zdrowia, w tym:
 • analiza i ocena potrzeb przychodni,
 • planowanie systemu informatycznego,
 • określenie architektury systemu informatycznego, zasobu danych, oraz infrastruktury technicznej i sieciowej w placówce medycznej, w tym baz danych, sieci, komputerów, oraz osprzętu i oprogramowania
  Przygotowujemy harmonogram oraz realizujemy po uzgodnieniu z klientem:
 • przygotowanie sieci informatycznej od strony technicznej,
 • wdrażanie systemu informatycznego,
 • szkolenia użytkowników i administratorów,
 • instalujemy oprogramowanie
Zapraszamy do składania zapytań.
E-mail: bwasc1@bwasc.pl